Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Niepubliczne Technikum

Kazimierza Wielka, Kolejowa 27